Sond

Sond i borrhuvudet som sänder en radiosignal till markytan där en mottagare fångar upp signalen. Via mottagren kan borrhuvudets läge, lutning och djup fås fram.