SN-klass

Beskriver alltid vilka yttre korttidsbelastningar ett cirkulärt rör klarar av utan att ovaliseras, bucklas eller kollapsa. Till exempel betyder SN2 att röret klarar en kort yttre belastning av 2000N/m2 eller 2kN/m2. Korttidsbelastning är momentana laster, t.ex. trafiklast och förekommer oftast i kombination av jordlast och grundvattentryck.