Smörjning

Sätt att reducera friktion antingen runt om rör som dras i eller på ett schakt som sänks ner i marken.