Slurry maskin, TBM

En teknik inom mikrotunnel där jordmaterialet transporteras bort hydrauliskt. Metod är grundvattenneutral.