Sköld för genompressning

Fabrikstillverkad stålcylinder från vilken utgrävningen sker manuellt eller mekaniskt. Integrerat i skyddet finns kontroller för linan och nivån.