Skyddsrör

Skyddsrör används för att dra in en medialedning under tex järnväg eller vägar.