SDR (Standard Dimensional Ratio)

Förållandet mellan rörets ytterdiameter och dess godstjocklek. Ju lägre SDR-tal desto tjockare godsvägg under försättning att rörets ytterdiameter inte förändras.