Rörramning

Icke styrbar metod för formandet av borrhål genom att stöta ett stålfoder, vanligtvis öppet i båda ändar, med en slaghammare från en startgrop. Jordlagret kan behöva flyttas med spadborrning, vätskestrålning eller komprimerad luft. I lämpliga markförhållanden kan ett stängt foder användas.