Rörinspektion

Inspektionstekniken, som funnits ca 40 år i Sverige. Videokamera monteras på en traktor/robot för att inspektera ledningar invändigt. Resultatet kan visas direkt på TV-skärm och eller dokumenteras. Exempel på användningsområden är rörledningar, ventilationskanaler och andra trånga utrymmen. Minsta dimensionsområde med TV-kamera är ca Ø 40 mm. Uppåt finns inga begränsningar. Med fiberoptisk inspektionsutrustning kan man komma in i utrymmen med 15-20 mm håldiameter.