Ringstyvhet lång tid, 50år

Beskriver ett cirkulärt rörs förmåga att motstå yttre konstant last under lång tid utan att ovaliseras, bucklas eller kollapsa. Långtidslast är laster som verkar konstant så som jordlast och grundvattentryck. Uttrycks som till exempel 2kN/m2 50år eller 2000N/m2 50 år.