Ringstyvhet kort tid

Beskriver vilka yttre korttids belastningar ett cirkulärt rör klara utan att ovaliseras, bucklas eller kollapsa. Korttidsbelastning är momentana laster till exempel trafiklast och förekommer oftast i kombination med jordlast och grundvattentryck. Uttrycks till exempel som SN2, 2kN/m2 eller 2000N/m2