Riktningsavikelse

Avvikelse från planerad riktning/position, både horisontellt och vertikalt.