Riktning

Planerad och aktuell position, både horisontellt och vertikalt, för produkten (tex ledning) från start till målet.