Reparation

Fysisk åtgärd som vidtas så att den krävda funktionen hos en enhet med feltillstånd kan återställas.