Renovering

Åtgärder som genomförs för att reparera eller ersätta det som närmar sig slutet av sin livslängd och/eller rutinmässigt ska bytas ut.