Recyclinganläggning

Separerar jordmaterialet från borrvätskan så att vätskan kan återanvändas. Det separerade materialet forslas sedan bort.