Raiseborrning

Schaktfri nyläggningsmetod med aktiv styrning. Metod för stora berghål.