Punktreparation

Reparationsarbete på ett rör, i första hand avlopp, på längder kortare än dragningen mellan två närliggande åtkomstpunkter.