Provgrop

Schakt som syftar till att lokalisera läget för tex en ledning.