Ovalitet

Skillnaden mellan maximum och minimum diameter delad med den genomsnittliga diametern på vilket rörtvärsnitt som helst, generellt uttryckt i procent. Rörledningar lagda i mark ovaliseras oftast på grund av yttre laster. Hur stor ovalitet en ledning har påverkar dimensioneringen och valet av ringstyvhet för ett flexibelt foder då formen verkar försvagande. Ovalitet beskrivs förenklat som ihoptryckning i % av ledningens diameter. Om ledningens ovalitet överskrider 10% bör den dimensioners utifrån andra parametrar än vad som används för ringstyvhet.