Mixing System

Ett system av tankar, pumpar, ventiler som används för att tillverka borrvätska som är anpassad för dom lokala geotekniska förhållandena.