Markradar

Geofysisk metod för se underjordiska strukturer, håligheter och jordlagerföljder. En radarpuls skickas ned i marken och elektromagnetiska signaler fångas upp och analyseras.