Lokaliserare

Ett elektroniskt instrument som används för att lokalisera läge och styrka på elektromagnetiska signaler utsända från en sändarsond i pilotborrhuvudet, på ett markförträngningsverktyg eller från existerande, underjordiska servicepunkter som har aktiverats. Kallas också för walkover.