Ljuståg

En kedja av kraftiga UV-lampor vars uppgift är att härda det flexibla fodret. De förs in i det ohärdade flexibla fodret, tänds sedan och dras genom hela fodret med förutbestämd kontrollerad hastighet.