Krypfaktor

Ett numeriskt värde framtaget genom långtidstester. Krypfaktorn beskriver förenklat ett materials försvagning över tid vid konstant belastning. Olika material har olika krypfaktor. För flexibla foder betyder förenklat att ett foder med hög krypfaktor förlorar mer hållfasthet över tid och således måste ha en högre ringstyvhet(vara tjockare) vid installation än ett flexibelt foder med låg krypfaktor.