Kortrör

Metod att lägga att skapa en ny ledning av mindre dimension i den befintliga ledning. Dom korta rören skjuts in i den befintliga ledningen och skapar då en nya ledning. Mellanrummet mellan den nya ledningen och den befintliga ledningen kan injekteras.