Kontaktinjektering

Metod för att täta sprickor och spalter med övertryck i kontaktzonen mellan exempelvis betong och berg.