Kemisk stabilisering

Renoveringsmetod där en ledningsdragning stängs av mellan två brunnar genom att, på lämpliga ställen, injicera en eller flera upplösta kemikalieblandningar i röret och den omkringliggande jorden och på så sätt framkalla en kemisk reaktion. Syftar till att förhindra inläckage. Kan även användas i brunnar.