Kemisk fyllning

Metod för behandling av marken runt en grop eller rör där man använder sig av icke cementerade blandningar. Detta för att lättare möjliggöra installation av en struktur under markplan.