Jordraket

Metod att skapa borrhål genom att använda en pneumatisk eller hydraulisk hammare i fodring, vanligtvis torpedformad. Termen kopplas vanligtvis till icke styrd eller begränsad styrutrustning utan stabila anslutningar till startgropen. Man förlitar sig på markens motståndskraft för framdrivning. Under driften omplaceras jorden men tas inte bort. Ett ounderstött borrhål kan formas i lämplig jord eller ett rör kan dras in eller matas in bakom markförträngningsverktyget. Även linor kan dras in.