Jordlast

Den långtidsbelastning som uppstår på ledningen från trycket av omgivande jord. Desto djupare desto större last uppstår. Tillsammans med grundvattentryck oftast dimensionerande faktor för val av flexibla foders ringstyvhet.