Ingångs- utgångsvinkel

Vinkel till markytan där borrhuvudet går in eller ut ur marken genom att forma pilotborrhålet i ett guidad/styrt borrsystem.