Infodring med rörsegment

Metod där rörsektioner tillverkade av minst två bitar med både längsgående och runtomgående skarvar monteras inuti den befintliga ledningen.