Infodring kontinuerliga rör

Metod där en ihopsvetsat plastledning som lika långt som den befintliga ledningen dras in i den befintliga ledningen. Spalten mellan gammal och ny ledning kan fyllas med cement.