Indragning av flexibelt foder

En metod där man med hjälp av vinsch och linor drar det flexibla fodret på plats in den ledning som ska repareras.