Icke strukturell renovering

Metoder som förlitar sig på den befintliga ledningens hållfasthet.