Härdningstid

Den tid det tar för att härda ett flexibelt foder, relateras oftast till värmehärdade foder. För UV-härdade foder används oftast begreppet härdningshastighet.