Härdningshastighet

Den hastighet med vilken ett UV-ljuståget med en viss uteffekt ska dras genom det flexibla fodret för korrekt härdning. Hastigheten varierar beroende på hur många watt ljuståget har samt fodrets väggtjocklek och diameter. Korrekt hastighet för olika kombinationer anges av leverantören av foder. Hastigheten ska loggas kontinuerligt för kvalitetskontroll.