Hinder

Ett objekt som ligger helt eller delvis i vägen och som förhindrar fortsatt borrning/tryckning.