Hatt

En produkt som används för att täta genomföringar vid servisledningar efter att ett flexibelt foder monterats i huvudledningen och man därefter med hjälp av robot fräst upp det flexibla fodret för anslutande servisledningar. Produkten ser ut som en hatt, därav namnet.