Grundvattentryck

Den långtidsbelastning som uppstår på ledningen från trycket av omgivande grundvatten. Desto högre grundvattennivå ovan röret desto högre belastning. Om man inte känner till grundvattennivån antar man att den är densamma som markytan. Benämns ibland också grundvattenpelare. Är tillsammans med jordlast oftast dimensionerande faktor för val av flexibla foders ringstyvhet.