Grouting

Används för att fylla håligheter och eller för att förbättra egenskaperna i marken, tex bärighet. Materialet som används kan vara cementblandningar eller andra kemiska blandningar. Se även kemisk fyllning.