Genompressning

Metod för direktinstallation av rör bakom en skärmmaskin genom att hydrauliskt eller med annan idragningsform från drivschakt så att rören bildar en fortsatt ledning i marken.