Förberedande rengöring

Intern rengöring av rör, speciellt avloppsrör, innan inspektion. Vanligen med vattenspolning och borttagning av material där så är nödvändigt.