Förberedande arbeten

Den del av ett projekt, vanligen före renoveringsarbete, som inkluderar förberedande rengöring och intern inspektion.