Framdrivningshastighet

Hastigheten för utförandet av installation under marken. Enheter är vanligen mm/minut eller m/dag.