Flödeskapacitet

Det maximala flöde som kan passera genom en ledning, uttrycks ofta om l/s. Kapaciteten påverkas enkelt beskrivet av ledningens innerdiameter/tvärsnittsarea, ytans råhet och ledningens lutning samt förekomst av skarvar.