Flexibela foder

En mjuk produkt som med olika metoder förs in i en ledning som ska renoveras och blåses upp och därefter härdas på plats och skapar en ny ledning i ledningen. Produkten kan vara uppbyggd på en rad olika sätt och av olika material beroende på behov och leverantör. Produkter och metoder som används för att schaktfritt renovera, reparera eller förnya olika typer av ledningar som ligger i marken genom att med olika metoder föra in och härda ett mjukt foder som sedan bildar ett rör i röret. Vissa begrepp används också vid åtgärder inuti byggnader.