Filterkaka

Ett tunt lager av bentonit på borrhållsvägarna som förhindrar borrvätska att tryckas ut i den ursprunliga jorden.