E-modul

Beskriver med ett siffervärde ett materials hållfasthet vid olika typer av tester. Desto högre E-modul ett material har desto starkare kan man anse det vara. Omsatt till praktik för flexibla foder så blir material med hög E-modul tunnare vid en given SN-klass än material med lägre E-modul.